Uddannelse og kurser

Indhold på denne side:

1: Uddannelse til Sorg- og kriseterapeut.

2: Uddannelse til SQ- og TFT Stress Coach.

 

Uddannelse til Sorg- og kriseterapeut:

Er du udfordret, når du står med pårørende til en terminalt syg patient?

Er det svært at være i øjenhøjde med børn, hvis nærmeste lige er død?

Har du lyst til at oprette sorggrupper for børn, voksne og familier?

Brænder du for at kunne hjælpe og støtte mennesker, terapeutisk, der har mistet en nær og kær?

Har du oplevet, ikke at slå til, da dine klienter eller nogle i din omgangskreds stod med en livstruende sygdom?

Er du træt af den udbredte berøringsangst i forhold til at tale om døden?

Vil du lære AT terapi (afskeds- og tilgivelsesterapi)?

Savner du at komme til bunds med dine egne tab?

Ønsker du opdatering i forhold til de nyeste sorg-teorier, to-sporsmodellen og den kommende kompliceret sorg-diagnose?

Savner du en øget bevidsthed spirituelt og eksistentielt?

Mangler du nye input til dit terapeutiske arbejde?

Uddannelsen henvender sig til:

Uddannelsen henvender sig primært til behandlere, terapeuter, socialpædagoger, pædagoger, lærere, sygeplejersker, psykologer, sundhedsplejersker og andet sundhedsfagligt personale. Har du en grunduddannelse af anden karakter, skal du være velkommen til at søge optagelse alligevel.

Uddannelsens indhold:

På vores 1 årige uddannelse til Sorg- og kriseterapeut, vil du komme i dybden med egne tab, blive opmærksom på klare og uklare tab og på kroppens sorgsprog. Du vil få de nyeste teorier indenfor sorgarbejde, lære om gruppeledelse, familiearbejde og systemisk forståelse.

Du vil desuden arbejde personligt gennem psykodrama, collageterapi og rebirthing, drømmerejser, meditation, AT terapi, tidslinjer, afskeds- tilgivelses- og taknemmelighedsbreve.

Der vil også blive mulighed for at se, hvordan Tankefelt Terapi fungerer i praksis

Når du er certificeret Sorg- og kriseterapeut, vil du:

 • Være bedre funderet i egne tab og livskriser.
 • Kunne facilitere og lede en sorggruppe for børn, voksne eller familier.
 • Være langt bedre rustet til terapeutisk arbejde med sorgramte klienter.
 • Have øget opmærksomhed på mulighed for diagnosen kompliceret sorg.
 • Mestre 2-sporsmodellen og de 4 sorgarbejder.
 • Kende til den nyeste litteratur og de nyeste film indenfor emnet.
 • Have fået en palet af muligheder for konstruktivt og omsorgsfuldt sorgarbejde.
 • Kunne gå ubesværet ind i samtaler om forestående død.
 • Have væsentlig viden om hvad selvmord, drab, ulykker og multible dødsfald gør ved de efterladte.
 • Have indblik i det eksistentielle, spirituelle og religiøse omkring døden og dødsfald.
 • Og ikke mindst være langt bedre rustet til livet!

Så længe uddannelsen er i gang, tilbydes du 1:1 sessioner med underviserne til en fordelagtig pris.

Undervisere på uddannelsen er:

Henrik Dilling Hansen: SQ Coach, psykoterapeut, Tankefelt terapeut, Biopat/naturopath ibm, phytoterapeut, AT terapeut, forfatter, underviser, foredragsholder og leder af skolen

Line Bundgård: Familie- og psykoterapeut MPF, Tankefelt Terapeut, AT terapeut, børnebogsforfatter, underviser, foredragsholder og leder af skolen

Hvor og hvornår:

Al undervisning foregår i et stort og lyst lokale på Skjulhøj Allé 32 i Vanløse og forløber over 1 år med start d. 8. september 2017.

Følgende datoer er der undervisning: 8.-10. september, 7.-8. oktober, 18.-19. november og 2.-3. december 2017, samt 13.-14. januar, 23.-25. februar, 9.-11. marts, 12.-13. april, 7.-8. maj og 15.-17. juni 2018.

Hverdage og lørdage fra kl. 9.30 -17.00 og søndage fra kl. 9.30 – 16.00.

Der vil blive serveret the, kaffe, vand, frugt og knas hver gang. Frokost skal du selv sørge for.

Introduktion til uddannelsen:

Kom til intro-aften til uddannelsen en af følgende dage fra kl. 19.00-21.00: 23. august på Skjulhøj Allé 32, 2720 Vanløse.

Tilmelding foregår via ansøgning, (kan downloades herunder) efterfulgt af en personlig samtale med Line eller Henrik. Ansøgning sendes til: henrik@dilling.info eller line@kriseogsorg.dk

Gruppen af deltagere bliver nøje sammensat og der vil maximalt være 14 deltagere på holdet.

Din investering vil være på 29.800,- der kan betales samlet, hvorved du opnår en rabat på 10% (du betaler dermed 26.820,-) eller opdelt i et depositum på 9.800,- ved indgåelse af kontrakt og derefter 4 fastsatte rater á 5.000,-

Du kan læse mere om os på vores respektive hjemmesider:

http://houseofawareness.dk/

http://kriseogsorg.dk/

Hent ansøgningsskema her

Ny uddannelse med start 28. september 2017:

SQ- og TFT Stress Coach

Du lærer :  

 • At mestre Tankefeltterapi (TFT) og EFT-teknikker, SQ Coaching og stresshåndtering
 • At afdække graden af stress hos din klient
 • At arbejde helhedsorienteret ud fra Gefionmodellen´s 5 områder: Struktur, biokemi, energi, psykosociale forhold (EQ), samt værdier og formål (SQ) 
 • Om centrering, personligt space og grænser, samt intuition og nærvær
 • Du lærer at afdække og fjerne blokeringer
 • Personlig energioptimering
 • At arbejde med optionsdialog og livshjulet

Du får:

 • Fantastisk effektive coaching og terapi værktøjer
 • Øget din bevidsthed, privat og i forhold til dit virke
 • Praktisk træning af metoderne alle dagene
 • Personlig udvikling i et trygt og fortroligt fællesskab
 • Individuelt- og gruppearbejde, samt direkte supervision
 • Mulighed for medlemskab af DETT efter afsluttet uddannelse

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse over 9 måneder. Den henvender sig primært til folk, som har en baggrund som behandlere, terapeuter, coaches, HR-folk, psykologer og lignende.

Krav til optagelse:

 • En eller flere relevante uddannelser. Fremvisning af relevante eksamensbeviser o.l. hvis påkrævet.
 • Optagelsessamtale
 • Indgåelse af kontrakt og betalingsaftale

Krav til certificering:

 • Al litteratur læses og alle e-school opgaver udføres og godkendes
 • Deltagelse på alle undervisningsdage. Ved udeblivelse skal det forsømte indhentes efter nærmere aftale.
 • 6 godkendte TFT behandlinger hvor ubehaget går i nul. (Skal udføres med 6 forskellige klienter, hvoraf én kan være med klienten fra det superviserede forløb.
 • 2 x 1, 5 times direkte superviseret forløb som skal godkendes.  

Al undervisning foregår i Sundhedscenter Vanløse på Skjulhøj Alle 32, 2720 Vanløse.

Gratis introaften til uddannelsen med demonstration af primært TFT på Skjulhøj alle 32, 2720 Vanløse d. 17. august og d. 12. september kl. 19 – 21.
Der vil blive serveret kaffe, te, frugt og snacks.
Tilmelding nødvendig: 2826 0398.

SQ-, TFT og stress Coach folder Download ansøgningsskema

Datoer:
2017
D. 28. – 29. september. 2 dg. 
D. 9. – 10. november. 2 dg.
D. 7. – 8. december. 2 dg. 2018
D. 25. – 26. januar 2 dg.
D. 2. – 4. marts 3 dg.
D. 6. – 8. april 3 dg.
D. 17. – 18. maj 2 dg.
D. 1. – 3. juni 3 dg.

Mødetid på kursusdagene er fra kl 9.30 – 16.30.

Forplejning på kursusdagene: Kaffe, the og vand samt frugt og snacks. Frokost sørger du selv for.

Pris: 23.800,-

Betalingsbetingelser:

 1. Ved kontant betaling af hele beløbet før uddannelsesstart, får du 10% rabat på det samlede uddannelsesforløb. Samlet pris: 21.420,-
 2. Hvis du ønsker en afdragsordning, skal du indbetale kr 7900 ved indgåelse af kontrakt. Det resterende beløb på kr. 15.900 afdrages med kr.: 2271 pr. måned i 7 måneder. (Eller anden underskreven aftale.) Det første afdrag er 1. november 2017.  Afdragsordningen skal tilmeldes PBS.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Henrik Dilling på 28 26 03 98 eller henrik@dilling.info

Ret til ændringer forbeholdes.